Neprehliadnite

Ako správne použiť tvárové rúško

Tvárové rúško je kľúčovou ochrannou pomôckou, ktorou zabraňujeme šíreniu nového koronavírusu do okolia. Jeho nosenie má v súčasnosti význam u každého znás, nielen u osôb spríznakmi respiračného ochorenia, kde rúško priamo zachytáva prúd kvapôčok.

Vírus SARS-CoV-2 totiž prenáša aj osoba bez príznakov ochorenia, ktorá nemusí vedieť, že je jeho nosičom, no je tiež infekčná. Inkubačný čas je 2 až 14 dní.Osoba môže byť infekčná už 48 hodín pred nástupom príznakov.

Ako správne použiť tvárové rúško

•pred použitím rúška je potrebné očistiť ruky dezinfekčným prostriedkom alebo vodou amydlom

•rúško je potrebné nasadiť na tvár tak, aby priliehalo ktvári a zakrývalo ústa aj nosové dierky: len tak dokážeme účinne chrániť seba a svoje okolie

•minimalizujte dotyk s rúškom počas jeho nosenia

•tvárové rúško je potrebné vymieňať za nové, ak je poškodené, vlhké alebo špinavé

•jednorazové rúška nie sú určené na opätovné používanie

S tvárovým rúškom manipulujeme prostredníctvom gumičiek alebo šnúrok. Rúško neodstraňujeme jeho úchopom na prednej strane, pretože môže byť pokryté patogénmi. Po odstránení tvárového rúška je dôležité umyť si ruky mydlom a vodou, respektíve ich vydezinfikovať. Na dôkladné umývanie a dezinfekciu rúk dbajte pravidelne počas celého dňa –neumytými rukami sa šíri až 80 % infekcií.

Nosením rúšok a hygienou rúk významne bránime nielen šíreniu ochorenia COVID-19, ale aj šíreniu mnohých ďalších akútnych respiračných ochorení, ktorých výskyt sa každoročne výrazne zvyšuje návratom žiakov a zamestnancov do kolektívu po prázdninách a dovolenkovom období

Tvárové rúško nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Táto dezinformácia môže vzniknúť z pocitu nedostatku vzduchu spojeného s nezvykom nosenia tvárového rúška. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie.

 

Nosenie ochranného štítu

Ochranný štít tváre nie je možné považovať za dostatočné prekrytie horných dýchacích ciest. Ochranný štít tváre je primárne určený pre ochranu očí. Aj osoby používajúce štít nosia na ochranu dýchacích ciest rúško. Typ redukovaného štítu nechráni ani oči.

Ochrana dýchacích ciest takýmto štítom pred kvapôčkovou nákazou a aerosólom je len čiastočná, pretože nie je možné utesniť okraje. Bočnými priestormi môže dôjsť k úniku respiračných kvapôčok a aerosólu z vydychovaného vzduchu osoby, ktorá ho nosí a tiež k vniknutiu aerosólu z okolitého vzduchu pod štít a jeho následnému vdýchnutiu.

Naopak, tvárové rúško, ak je nasadené správne, prilieha na pokožku tváre, čím vytvára bariéru medzi dýchacími cestami a okolím a zachytáva prúd kvapôčok.

Tvárové rúško je v čase pandémie COVID-19 a aj v čase začínajúcej chrípkovej sezóny kľúčovou ochrannou pomôckou pre všetkých obyvateľov, vrátane rizikových skupín obyvateľstva ako seniori, osoby s chronickými ochoreniami, osoby s oslabenou imunitou a podobne, ktorou zabraňujeme šíreniu nielen nového koronavírusu, ale aj chrípkového vírusu do okolia. Chrípková sezóna totiž situáciu komplikuje. Ak osoba súbežne ochorie na chrípku a COVID-19, najmä rizikovým skupinám to môže spôsobiť vážne zhoršenie zdravotného stavu.

Nosenie tvárového rúška nespôsobuje kyslíkovú nedostatočnosť a ani nespôsobuje vdychovanie vysokej koncentrácie oxidu uhličitého a nemá dopad na zdravie osoby. Jednorazové i plátenné masky sú porézne, čo umožňuje normálne dýchacie funkcie. Cez tkaninu prekĺznu molekuly vzduchu, no podstatne väčšie kvapôčky s vírusom sa zachytia na povrchu rúška.

Použitie tvárového štítu namiesto rúška sa posudzuje v jednotlivých prípadoch –napríklad pri prekladaní do posunkovej reči a podobne.

 

ZDROJ: www.uvzsr.sk

Vyberáme z našej ponuky:

Pridaj komentár