Neprehliadnite

Čo mám robiť, ak som COVID-19 negatívny?

• Správajte sa zodpovedne, dodržujte všetky odporúčania:
– noste rúško
– dodržujte odstupy
– používajte dezinfekciu na ruky
– často vetrajte priestory, kde sa zdržiavate
– čo najviac obmedzte stretávanie sa s inými ľuďmi – aj v exteriéri

• Váš negatívny test neznamená, že nie ste infikovaný, môžete už byť v inkubačnej dobe ochorenia.

• Sledujte svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch (teplota, kašeľ, strata čuchu, chuti, dýchavičnosť….) bezodkladne kontaktujte telefonicky svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.

• Ak ste boli v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou (2 dni pred jej pozitívnym testovaním, alebo pred začiatkom jej klinických príznakov ), musíte ostať v karanténe, aj keď výsledok Vášho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny. Odporúčame Vám opakovane sa zúčastniť testovania najskôr 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 min. vo vnútornom priestore.
– Vaša karanténa trvá minimálne 10 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že Váš test bol na 5. deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny.
– Informujte o svojom kontakte Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast) alebo lekára miestne príslušného VUC, ak Váš lekár nie je k dispozícii, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny.
– Riaďte sa pokynmi – Čo mám robiť, ak som bol v úzkom kontakte s Covid 19.
– Viac informácií na stránke: www.korona.gov.skwww.uvzsr.sk

 

ZDROJ: www.health.gov.sk

Vyberáme z našej ponuky:

Pridaj komentár