Neprehliadnite

Zásada R-O-R

Každý z nás svojim správaním ovplyvňuje rýchlosť, akou sa vírus SARS-CoV-2 respektíve ochorenie COVID-19 šíri medzi ľuďmi. Aj malé rozhodnutia jednotlivcov majú veľký dopad na celú spoločnosť.

Svoju rodinu a známych ochránite aj tým, že vo svojom každodennom živote dodržiavate zásady ROR: Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia.

Noste správne nasadené rúška s prekrytými ústami aj nosom, dodržiavajte dostatočný odstup od cudzích ľudí a často si umývajte a dezinfikujte ruky. Trávte čo najmenej času na miestach, kde sa vyskytuje väčší počet ľudí. Obmedzte aj menšie oslavy návštevy a stretnutia s blízkymi, s ktorými nežijete v jednej domácnosti.

Ide o základnú a veľmi účinnú prevenciu, ktorou dokážeme seba a svoje okolie efektívne chrániť, a ktorými prispievame k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-19.

V súčasnosti sú totiž známe dve hlavné cesty prenosu tohto ochorenia: kvapôčkami, kontaktom a s vysokou pravdepodobnosťou aj aerosólom. Pod prenosom kvapôčkami sa rozumie prehltnutie alebo vdýchnutie kvapiek, vylúčených infikovanou osobou pri kašľaní, kýchaní a komunikácii, osobami v ich tesnej blízkosti. Kprenosu kontaktom môže dôjsť, keď sa zdravý jedinec dotkne vírusom kontaminovaného povrchu alebo predmetu a následne sa dotkne úst, nosa alebo očí.

K prenosu aerosólom môže dochádzať, keď sa kvapky zmiešajú so vzduchom, čím sa vytvoria aerosóly.Vo vysokom množstve v relatívne uzavretom prostredí môžu byť vdýchnuté do pľúc a spôsobiť ich infekciu.

 

ZDROJ: www.uvzsr.sk

 

Vyberáme z našej ponuky:

Pridaj komentár